Stavebný dozor

Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby

Viac info

Stavbyvedúci

Vedenie realizácie stavieb podľa projektovej, rozpočtovej, technickej a výrobnej dokumentácie v súlade s právnymi a technickými normami...

Viac info

Technický dozor

Úlohou TD je kontrola priebehu prác, ich kvality, súlad s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a právnymi predpismi...

Viac info

Poradenstvo

Zahŕňa hlavne poradenstvo pri kúpe nehnuteľnosti, posúdenie jej stavu, zistenie veku nehnuteľnosti, návrhy úspor energií...

Viac info

Úvod

Rozhodujete sa o stavbe Vášho rodinného domu, rekreačnej chaty, rekonštrukcii vidieckeho domu, zateplení Vašej bytovky alebo ste podnikateľ a chcete rozširovať výrobu, postaviť novú výrobnú halu, či obchod? Všetky tieto rozhodnutia sú významným krokom a nemalou investíciou vo Vašom živote a ovplyvnia ho možno na desaťročia.

Už na starých antických stavbách sa objavujú nápisy

C.S.P.E.

(CURAVIT SUA PECUNIA ERIGENDUM)

„Dal postaviť z vlastných prostriedkov“

V dnešnej dobe to platí samozrejme úplne rovnako. Stavebný dozor Vám pomôže ochrániť Vaše prostriedky, účelnosť ich vynaloženia a ich potrebnú efektivitu. Stavba je proces, ktorý si vyžaduje neustálu starostlivosť a kontrolu ku ktorej sú potrebné odborné znalosti v oblasti stavebníctva. Stavebný dozor Vás odbremení od starostí s vybavovaním povolení, ohlásení, žiadostí,  . . . šetrí Váš čas a Vaše peniaze.

Čo ponúkame